Info: Pro zobrazení galerie klikněte na foto u článku!

Prohlášení pro dodavatele jaderných bloků Dukovany

Společné prohlášení k výběru dodavatele jaderných bloků v Dukovanech Zástupci Energetického Třebíčska, Energoregionu 2020, Ekoregionu 5 a Okresní hospodářské komory Třebíč vítají dokončení hodnocení nabídek firem KHNP a EDF podle soutěžních podmínek tendru, které společnost ČEZ EDU II provedla v plánovaném termínu. 1. Preferovaný dodavatel: Zástupci regionu požadují, aby vláda potvrdila pořadí uchazečů tak, jak vzešlo z hodnocení nabídek v tendru. Jedině tak budeme mít záruku, že novou elektrárnu bude stavět nejvhodnější kandidát, který postaví elektrárnu rychle, včas, podle technických a bezpečnostních požadavků, levně a s malým dopadem na lokalitu. I když zatím neznáme vyhodnocení s uvedením preferovaného dodavatele, jsme přesvědčeni, že Vládě ČR byl doporučen dodavatel, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní a technická kritéria. Někteří vrcholní politici naznačují, že vláda může pořadí změnit z důvodu strategické bezpečnosti a právní jistoty. Avšak toto již bylo posuzováno v bezpečnostním dotazníku, na jehož základě do užšího výběru postoupily pouze firmy bez bezpečnostního rizika. 2. Regionální projekt: Výstavbu nových bloků v Dukovanech vnímáme nejen jako národní projekt odehrávající se lokálně v regionu, ale především jako regionální projekt s přínosem pro celou společnost. Investice by měla být pečlivě plánovaná, aby obohatila místní komunity a zajistila, že hmotné i nehmotné přínosy budou v regionu hluboce a dlouhodobě zakořeněny a kompenzovány. Je tedy třeba spolupracovat s místními samosprávami, které nejlépe znají potřeby obyvatel regionu. 3. Ekonomické dopady: Výstavba nových bloků přinese regionu významný ekonomický přínos, ale zároveň negativní dopady pro firmy, které se nebudou na výstavbě podílet. Proto požadujeme od vlády maximální spolupráci s příslušnou hospodářskou komorou k zajištění stability trhu práce. 4. Doprovodné ekonomické činnosti: Na samotnou výstavbu nových bloků je navázána řada dalších ekonomických činností, které vedle přímých dodavatelů stavby budou potřebovat kvalitní dopravní infrastrukturu. Je nezbytné včas připravit a zrealizovat trasy pro dopravu osob a materiálu na staveniště tak, aby co nejméně zatížily životní prostředí obcí v širším regionu JE Dukovany. Pamatováno musí být na dostupnost škol, zdravotnických a jiných zařízení. Jsme rádi, že se z iniciativy krajů zpracovává socioekonomická studie, která ukáže další potřeby regionu. My, níže podepsaní zástupci regionu JE Dukovany, nabízíme Vládě ČR, zainteresovaným institucím, a hlavně investorovi stavby ČEZ Dukovany II maximální součinnost při přípravě a realizaci výstavby. V Třebíči dne 17. června 2024: Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko/ Petr Šmejkal, předseda Okresní hospodářské komory Třebíč/ Vladimír Korek, předseda Energoregion 2020/ Petra Jílková, předsedkyně Ekoregion 5/ Pavel Pacal, starosta města Třebíč.

Tiskové oddělení města Třebíče 2024-06-25 06:45:11

zpět

© blvr
Naši partneři:

          Hotel Zlatý kříž        
TOPlist

Kontakt

nastavit jako domovskou stránku
BlueBoard.cz