Info: Pro zobrazení galerie klikněte na foto u článku!

Krajská dotace pomůže jaroměřickému kostelu

Národní kulturní památka kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou prochází v současné době generální opravou v rámci projektu „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“. Opravy za celkových 113 miliónů korun jsou částečně financované z Integrovaného regionálního operačního programu. Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou jako vlastník objektu musí do projektu vložit vlastních 18 miliónů korun, což představuje značnou částku. Proto se snaží zajistit finanční prostředky i z dalších zdrojů, tj. ze sbírek, darů, dotací apod. Z tohoto důvodu se vlastník obrátil i na Kraj Vysočina se žádostí o poskytnutí mimořádné finanční dotace, zastupitelé Kraje Vysočina dnes zvedli ruce pro milionovou dotaci. „Jedná se o mimořádný projekt obnovy jedné z nejvýznamnějších barokních kulturních památek Kraje Vysočina. Náš příspěvek pomůže konkrétně s opravou jižní věže kostela, která bude sloužit návštěvníkům jako vyhlídková věž. Rozpočet oprav počítá s repasí dřevěných žaluziových oken vyhlídkového patra, opravami hodinových ciferníků a části omítek fasády věže,“ popsal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který si byl objekt osobně prohlédnout. Podle odborníků bez rychlé rekonstrukce kostela existuje riziko nenávratné ztráty na mimořádné interiérové nástropní fresce nesené unikátní dřevěnou konstrukcí kopule, na které se značně projevily destruktivní vady a poruchy. Pokud by se nepodařilo tuto stavbu opravit a zachránit, hrozilo by nebezpečí z prodlení s následkem urychlení destruktivních procesů pohybů dřevěných ramenátů a celé unikátní dřevěné kopule, které by vedlo ke zničení fresky. Tento proces by znamenal ztrátu autenticity a unikátní originality. „Při realizaci obnovy kostela kladla farnost důraz na odstranění veškerých dosavadních bariér, tak aby byl prostor přístupný osobám ZTP. Bezbariérový přístup bude nově i na zahradní terasu,“ informoval už v minulosti radní kraje pro oblast kultury Roman Fabeš. Kostel sv. Markéty navazuje na sousední budovu státního zámku, se kterou je hmotově propojen a s níž tvoří jednotný urbanisticko-architektonický celek. Pro svou kulturně historickou hodnotu je kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou chráněn jako součást národní kulturní památky Zámek Jaroměřice nad Rokytnou.

Ing. Eva Neuwirthová, oddělení tiskové Kraje Vysočina 2021-06-15 18:08:59

zpět

© blvr
Naši partneři:

            Hotel Zlatý kříž      
TOPlist

Kontakt

nastavit jako domovskou stránku
BlueBoard.cz